Spring naar inhoud

2

Hello Plutone, salem aleikum!

My name is Duli Llah from Kazachstan. Do you know Kazachstan? I 'dnt expect so, but let me tell, our land is pour and emty. No nice girls in Kazachstan, they all gone. Were went they to? Away, gone on the Internet. Do you understand? They were put on the internet and away they were. Only grannis left here for us. Not fertile womans.

My father and my mother met to get her every saturday, they danced and drank vodka to get her. Vodka is so expensive now and nobody to dance with!

So were to look for good womans? Fertile and nice and hard working?
Me and me Friend Dmitri went to the internet kaffee to search for womans. We found your fotoshop with good womans all over it. Wow, wow, wow, but we need more information. What their prise, what cost permit for me and Dmitri, and what the vodka prises in Holland?

Pleas tank for you a fast answer!

Duli Llah

3

Kees Verschuren

Dit is Kees Verschuren, de maker van een kleurige expositie in het atrium van het Haagse stadhuis.

De linnen tafelen

Het zijn keukendoeken in alle kleuren van de regenboog, met in code (de armbewegingen van de Morse-code) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens daarin geweven. Het gaat de kunstenaar om de schoonheid en het belang van deze tekst, die hij zelf heel poëtisch vindt, juist door zijn beknoptheid. Hij wordt er telkens weer vrolijk van als hij de tekst herleest.

Hij denkt dat slechts weinigen hem hebben gelezen.